Krajowa mapa w grudniu - Mapa zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Mapa zagrożeń

Krajowa mapa w grudniu

Data publikacji 05.01.2018

W ostatnim miesiącu minionego roku, mieszkańcy powiatu lublinieckiego, za pomocą mapy zagrożeń zasygnalizowali 53 zagrożenia. Policjanci potwierdzili 26 z nich. Najwięcej, bo aż połowę wszystkich zgłoszeń stanowiła nadmierna prędkość.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najczęściej zgłaszanym przez mieszkańców zagrożeniem, było przekraczanie przez kierujących dopuszczalnej prędkości między innymi w Lisowicach, Strzebiniu i Koszęcinie. We wskazywanych przez mieszkańców miejscach policjanci drogówki prowadzili pomiary. Mundurowi potwierdzili 9 zgłoszeń w Lisowicach, 3 w Strzebiniu i 2 w Koszęcinie. Oprócz nadmiernej prędkości, w minionym miesiącu mieszkańcy sygnalizowali także sytuacje związane z wałęsającymi się psami, złą organizacją ruchu i nieprawidłowym parkowaniem. Z wszystkich 53 zgłoszeń, policjanci potwierdzili 26.