Krajowa mapa zagrożeń w maju - Mapa zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Mapa zagrożeń

Krajowa mapa zagrożeń w maju

Data publikacji 14.06.2017

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości i niewłaściwa infrastruktura drogowa, to wykroczenia najczęściej zaznaczane przez mieszkańców na mapie zagrożeń w maju. Policjanci potwierdzili, że kierowcy zbyt szybko jeżdżą między innymi w Strzebiniu, Lublińcu i Lubecku.

Na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może zaznaczań niebezpieczny według niego rejon. Szeroki katalog zgłoszeń pozwala na zaznaczenie miejsc, gdzie spożywany jest alkohol, sprzedawane narkotyki, tworzone dzikie wysypiska śmieci, funkcjonuje zła organizacja ruchu albo kierowcy przekraczają dopuszczalną prędkość lub niewłaściwie parkują. Można nawet zaznaczyć przypadki znęcania się nad zwierzętami czy żebractwa.

W maju, mieszkańcy powiatu nanieśli 43 znaczniki. Najczęściej zauważanym wykroczeniem było przekraczanie dopuszczalnej prędkości, zgłaszane aż 25 razy oraz niewłaściwa infrastruktura wskazywana sześciokrotnie.

Reakcją na zgłaszane zagrożenia były kontrole we wskazywanych rejonach. Policjanci potwierdzili 12 zgłoszeń dotyczących nadmiernej prędkości. Okazało się, że zbyt szybko kierowcy jeżdżą między innymi Strzebiniu, na ulicy Stalmacha w Lublińcu oraz w Lubecku. Ze zgłoszonych 6 przypadków niewłaściwej infrastruktury, mundurowi potwierdzili 5.