Krajowa mapa zagrożeń w maju - Mapa zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Mapa zagrożeń

Krajowa mapa zagrożeń w maju

Data publikacji 06.06.2018

Od momentu powstania Krajowej Mapy Zagrożeń, mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego aktywnie korzystają z tego narzędzia informując policjantów o dostrzeganych w rejonie miejsca zamieszkania zagrożeniach. Tradycyjnie, najczęściej sygnalizowanym wykroczeniem było przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez kierujących.

W maju br. mieszkańcy Powiatu Lublinieckiego zasygnalizowali mundurowym 54 zagrożenia. Spośród wszystkich zgłoszeń policjanci potwierdzili 21. W 28 przypadkach stróże prawa nie stwierdzili naruszeń prawa, natomiast zakwalifikowane zostało jako żart lub pomyłka. Do najczęściej zgłaszanych przypadków naruszeń prawa należało przekraczanie prędkości przez kierujących. Na 21 zgłoszeń, policjanci potwierdzili 16 przypadków. Aż 9 przypadków zaistniało w Kośmidrach. Sprawcy ujawnionych wykroczeń zostali ukarani mandatami.

Policjanci zachęcają do kontaktu za pomocą mapy i proszą o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.