Mapa zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w II kwartale 2019 r.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja służąca do kontaktu społeczeństwa z Policją, za pomocą której każdy ma możliwość dzielenia się spostrzeżeniami na temat zagrożeń występujących w miejscu zamieszkania, pracy, nauki czy wypoczynku. Każde naniesione na mapę zagrożenie jest na bieżąco weryfikowane przez mundurowych, co z pewnością przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa obywateli.

W ostatnim czasie na terenie powiatu lublinieckiego liczba naniesionych zagrożeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa przekroczyła 2 tysiące, co potwierdza fakt, że mieszkańcy chętnie korzystają z aplikacji. W kończącym się drugim kwartale 2019 r. na terenie powiatu lublinieckiego użytkownicy nanieśli łącznie 150 zagrożeń, z których lublinieccy policjanci potwierdzili 79. Najczęściej sygnalizowanym zagrożeniem było: „Przekraczanie dozwolonej prędkości”- 72 naniesione znaczniki, „Nieprawidłowe parkowanie”- 17, „Dzikie wysypiska śmieci”- 11, „Wałęsające się bezpańskie psy”- 13 zagrożeń. Mundurowi weryfikowali również zgłoszenia dotyczące „Spożywania alkoholu w miejscach zabronionych”- 9, a także zgłoszenia dotyczące „Nieprawidłowej infrastruktury drogowej”- 5.

W okresie wakacyjnym należy pamiętać, że w katalogu dostępnych zagrożeń są również zagrożenia, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nas samych jak też innych osób w czasie wakacyjnego wypoczynku. Wśród tych zagrożeń są kategorie: „Utonięcia”, „Dzikie kąpieliska”, „Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych”, które pozwalają użytkownikom wskazywać miejsca, w których dochodzić może do łamania przepisów dotyczących zakazu kąpieli. Należy podkreślić, że to właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do nieszczęśliwych wypadków czy utonięć. Wykorzystując Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa można skorzystać z możliwości dodania opisu występującego zagrożenia lub nawet zdjęcia co ułatwi szybsze dotarcie policjantów we wskazane miejsce, a być może uratuje komuś życie.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać, że taka forma kontaktu nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach zawsze należy korzystać z numeru alarmowego 112.