POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM - Osoby bezdomne - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Osoby bezdomne

POMOC BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM

Okres zimy jest szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych oraz osób pozostających przy niskich temperaturach poza miejscem zamieszkania.  Bardzo często są to osoby, które ze względu na stan upojenia alkoholowego lub swoją nieporadność życiową -  nie są w stanie same zadbać o swoje bezpieczeństwo.   Osobom takim należy udzielić pomocy udzielając informacji o miejscach noclegowych lub powiadomić odpowiednie służby, które od lat podejmują czynności  w ramach działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych. 

W sytuacjach zagrozenia dzwoń po pomoc na numery alarmowe

997 - POLICJA

986 - STRAŻ MIEJSKA

112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

Na terenie powiatu noclegownia znajduje się w Lublinieckim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar  Markot - Kokotek 42

Informacje o mozliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz dzwoniąc z telefonu stacjonarnego na całodobowy bezpłatny numer;

0 800 100 022

Na stronie internetowej www.katowice.uw.gov.pl/wdzps/placówki.html zamieszczony jest wykaz placówek pomocy społecznej, które świadcza pomoc na terenie województwa śląskiego.