Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 1 sierż. Dominik Brzozowski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie centrum miasta zdiagnozowano problem nieprawidłowego parkowania pojazdów, w szczególności w rejonie ul. Stein, ul. Św. Anny oraz niestosowania się przez kierujących do znaku B-1 „zakaz ruchu” w rejonie ul. Stein i pl. Mańki. Informację uzyskano na postawie rozmów z mieszkańcami oraz informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa a także spostrzeżeń własnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy oraz niestosowania się do znaku B-1.

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie ścisłego centrum miasta Lublińca, a w szczególności rejonu Pl. Mańki, ul. Damrota, ul. Niedurnego, Promenady dochodzi do procederu spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Powyższe informację uzyskano na podstawie rozmów z mieszkańcami, sprzedawcami oraz analizie interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do ograniczenia popełniania wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie ścisłego centrum miasta Lublińca.