Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 1 sierż. Dominik Brzozowski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie ścisłego centrum miasta Lublińca, a w szczególności rejonu Pl. Mańki, ul. Damrota, ul. Niedurnego, Promenady dochodzi do procederu spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Powyższe informację uzyskano na podstawie rozmów z mieszkańcami, sprzedawcami oraz analizie interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do ograniczenia popełniania wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem w rejonie ścisłego centrum miasta Lublińca.