Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 2 sierż. Łukasz Bednarski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Nieprawiałowe parkowanie pojazdów w rejonie ulic K.Miarki i ul.Paderweskiego - dzielnica nr II w Lublińcu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń niepprawidłowego parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych i objetych zakazem na terenia dzielnicy nr II w Lublińcu.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie dworca PKP, ul. ZHP, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Ogrodowa i przyległych dochodzi do kradzieży rowerów.
Poniższe informacje uzyskano na podstawie ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami, rejestrów śledztw i dochodzeń
.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania procederu kradzieży rowerów na terenie dzielnicy nr II miasta Lublińca.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ulic ZHP, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Poprzeczna, K. Miarki i przyległych zdiagnozowano problem związany z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Poniższe informacje uzyskano na podstawie ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy miasta nr II w Lublińcu

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ul. ZHP, Tysiąclecia, Ogrodowa, Tylna, Poprzeczna i przyległych dochodzi do wykroczeń związanych z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Poniższe informacje uzyskano na podstawie ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami oraz KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy miasta nr II w Lublińcu