Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 2 st. sierż. Bartosz Skubała

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA .2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ul. ZHP, Tysiąclecia, Ogrodowa, Tylna, Poprzeczna i przyległych dochodzi do wykroczeń związanych z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Poniższe informacje uzyskano na podstawie ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami oraz KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy miasta nr II w Lublińcu