Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 2 st. sierż. Bartosz Skubała

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ulic ZHP, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Poprzeczna, K. Miarki i przyległych zdiagnozowano problem związany z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Poniższe informacje uzyskano na podstawie ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy miasta nr II w Lublińcu

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ul. ZHP, Tysiąclecia, Ogrodowa, Tylna, Poprzeczna i przyległych dochodzi do wykroczeń związanych z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych.

Poniższe informacje uzyskano na podstawie ustaleń własnych, rozmów z mieszkańcami oraz KMZB.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy miasta nr II w Lublińcu