Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 3 st. sierż. Maciej Praski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Powtarzający się problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy nr III w Lublińcu a w szczególności ul. 11go Listopada, Sobieskiego, Żwirki i Wigury na podstawie informacji od mieszkańców rejonu przedmiotowych ulic, informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz spostrzeżeń własnych, jak i ilości przeprowadzonych interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Narastający i powtarzający się problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy nr III w Lublińcu a w szczególności ul. 11go Listopada, Sobieskiego, Żwirki i Wigury na postawie doniesień od mieszkańców rejonu przedmiotowych ulic, informacji zawartych w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz spostrzeżeń własnych, jak i ilości przeprowadzonych interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy.