Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 4 asp. szt. Marek Głomb

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA .2018r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie Placu Grotowskiego (rejon street workout) oraz ulicy Piłsudskiego (rejon mostka) dochodzi do grupowania się młodzieży gdzie w następstwie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia popełniania wykroczeń polegających na pożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu oraz niszczeniu urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego w w/w miejscach przez grupującą się młodzież