Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 4 st. sierż. Tomasz Anioł

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Narastające problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy IV w Lublińcu w szczególności ul. Grunwaldzka, Cyrana na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców wyżej wymienionych ulic, spostrzeżeń własnych oraz przeprowadzonych interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy.

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA .2018r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie Placu Grotowskiego (rejon street workout) oraz ulicy Piłsudskiego (rejon mostka) dochodzi do grupowania się młodzieży gdzie w następstwie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia popełniania wykroczeń polegających na pożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu oraz niszczeniu urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego w w/w miejscach przez grupującą się młodzież