Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 4 st. sierż. Tomasz Anioł

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Występujący w rejonie dzielnicy IV proceder kradzieży rowerów o czym świadczą zaistniałe w tym rejonie zdarzenia. Do kradzieży rowerów głównie dochodziło z osiedlowych stojaków rowerowych, klatek schodowych oraz piwnic. Głównym problemem jest brak świadomości mieszkańców na temat prawidłowego zabezpieczenia rowerów, ponieważ większość skradzionych rowerów nie była w żaden sposób zabezpieczona. Według ustaleń rejonem najbardziej zagrożonym kradzieżami na terenie dzielnicy IV jest rejon ul. Grunwaldzkiej. W wyżej wskazanym rejonie występuje największa ilość budynków wielorodzinnych, a także blok socjalny oraz Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny. O powyższym fakcie świadczą przeprowadzone z udziałem mieszkańców ul. Grunwaldzkiej ankiety gdzie większość osób wskazuje kradzieże rowerów jak miejscowo występujące zagrożenie.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania procederu kradzieży rowerów na terenie dzielnicy nr IV miasta Lublińca. Zwiększenie świadomości mieszkańców ul. Grunwaldzkiej w Lublińcu na temat konieczności prawidłowego zabezpieczenia rowerów oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 LIPCA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Narastające problem nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie dzielnicy IV w Lublińcu w szczególności ul. Grunwaldzka, Cyrana na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców wyżej wymienionych ulic, spostrzeżeń własnych oraz przeprowadzonych interwencji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do znacznego ograniczenia procederu pozostawiania pojazdów zaparkowanych w sposób nieprawidłowy.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA .2018r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie Placu Grotowskiego (rejon street workout) oraz ulicy Piłsudskiego (rejon mostka) dochodzi do grupowania się młodzieży gdzie w następstwie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz niszczenia urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do ograniczenia popełniania wykroczeń polegających na pożywaniu alkoholu, zaśmiecaniu oraz niszczeniu urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego w w/w miejscach przez grupującą się młodzież