Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 5 asp. szt. Dariusz Pinkowski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie Krzyża Milenijnego tj Lubliniec ul. Lipska Górka w różnych porach dnia dochodzi do zaśmiecania. Jedną z przyczyn zaśmiecania jest brak koszy na śmieci w rejonie Krzyża Milenijnego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania bądź znacznego ograniczenia procederu zaśmiecania.

Realizacja

 

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO do 31 LIPCA 2018r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ul. Wieniawskiego w Lublińcu dochodzi do włamań i kradzieży gdzie przedmiotem zaboru mienia jest biżuteria oraz rowery.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania bądź znacznego ograniczenia w/w procederu na terenie rejonu służbowego nr V.