Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 5 asp. szt. Dariusz Pinkowski

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Niedopełnienie obowiązku umieszczania w widocznym miejscu na posesji tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie dzielnicy nr V w Lublińcu: Steblów oraz rejon ulic Skłodowskiej (numery parzyste), Szymanowskiego, Wieniawskiego, Kisielewskiego, Wilniewczyca, Lisowicka, Moniuszki, Chopina, Wyspiańskiego, Karłowicza, Szafera, Urbaczki, Zachodnia. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma wpłynąć na skuteczniejsze i szybsze dotarcie służb ratunkowych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania braku oznaczenia posesji na terenie rejonu służbowego nr V.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie Krzyża Milenijnego tj Lubliniec ul. Lipska Górka w różnych porach dnia dochodzi do zaśmiecania. Jedną z przyczyn zaśmiecania jest brak koszy na śmieci w rejonie Krzyża Milenijnego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania bądź znacznego ograniczenia procederu zaśmiecania.

 

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO do 31 LIPCA 2018r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W rejonie ul. Wieniawskiego w Lublińcu dochodzi do włamań i kradzieży gdzie przedmiotem zaboru mienia jest biżuteria oraz rowery.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania bądź znacznego ograniczenia w/w procederu na terenie rejonu służbowego nr V.