Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 8 asp. szt. Paweł Garbala

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na terenie miejscowości Hadra, Lisów, Łebki dochodzi do nieprzestrzegania nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (psów).
Informacja uzyskana od mieszkańców oraz pracownika Urzędu Gminy.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do zminimalizowania przypadków nieprzestrzegania przepisów dotyczących nieostrożności ze zwierzętami na terenie dzielnicy nr VIII w miejscowości Hadra, Lisów, Łebki.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Lisów w rejonie ul. Budowlanych dochodzi do parkowania pojazdów w miejscu niedozwolonym w tym w rejonie wyjazdu Straży Pożarnej co stanowi utrudnienia i zagrożenie dla pieszych i ruchu pojazdów poprzez ograniczenie widoczności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Kontynuacja zamierzonego planu i działań z uwagi na głos mieszkańców wyrażony w ankietach, rozmowach z pracownikami UG Herby oraz panią Wójt na czele jak również rozpoznania dzielnicowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń związanych z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem w miejscowości Lisów. Działania mające na celu eliminację zagrożeń, jazdy na pamięć i przyzwyczajeniami mieszkańców oraz dostawców.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W miejscowości Lisów w rejonie ul. Budowlanych dochodzi do parkowania pojazdów w miejscu niedozwolonym w tym w rejonie wyjazdu Straży Pożarnej co stanowi utrudnienia i zagrożenie dla pieszych i ruchu pojazdów poprzez ograniczenie widoczności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Dążenie do wyeliminowania wykroczeń parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych oraz objętych zakazem na terenie dzielnicy nr VIII w miejscowości Lisów