Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 9 st. sierż. Michał Smoleń

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej analizy interwencji na podległym rejonie służbowym oraz w związku ze częstymi uwagami mieszkańców i przedstawicieli samorządu ustalono, że w Lubecku ul. Główna notorycznie kirujący pojazdami ciężarowymi nie stosują się do znaku B-18 tj. ograniczenia tonażu 5 ton. Jest to uciążliwe dla mieszkańców wpływając na ich komfort zamieszkania poprzez generowany hałas oraz zagrożenie dla dzieci poruszających sie w rejonie drogi.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie poruszania się pojazdów ciężarowych łamiących przepisy o ograniczeniu tonażu. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

 

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie dokonanej analizy interwencji na podległym rejonie służbowym oraz w związku ze częstymi uwagami mieszkańców jak i również samorządu lokalnego, ustalono że, w Kochanowicach na ul. Lublinieckiej dochodzi do częstego parkowania na ścieżce pieszo-rowerowej przez kierujących pojazdami jak i również kierujący pojazdów mają poruszać się pojazdami po w/w ścieżce. Powoduje to zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, a zwłaszcza dla dzieci uczęszczających do pobliskiego przedszkola oraz szkoły podstawowej klasy 1-3.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeleiminowanie poruszania się pojazdów na ścieżce pieszo-rowerowej jak i również kierujących pojazdami, którzy używają ścieżki jako miejsca postoju. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym jak i rowerzystom.