Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 10 st. asp. Sławomir Dyla

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w rejonie delikatesów dochodzi do spożywania alkoholu co powoduje zgorszenie u osób mieszkających w pobliżu delikatesów. Informacje uzyskano od mieszkańców oraz na podstawie analizy i interwencji policji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie powyższego zagrożenia