Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 10 st. asp. Sławomir Dyla

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 SIERPNIA 2018r. DO 31 STYCZNIA 2019r

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W Pawonkowie na ulicy Lublinieckiej i Dralinach na ulicy Pawonkowskiej pojazdy ciężarowe jeżdżą w/w ulicami nie stosując się do znaku zakazu B -18 ( 5t ). Zagrożenie występuje w dniach roboczych w godzinach wczesnorannych. Informację uzyskano w rozmowie z mieszkańcami Pawonkowa i Dralin.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie z ruchu we wskazanych miejscach pojazdów ciężarowych

 

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 LIPCA 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

W Pawonkowie przy ul. Zawadzkiego w rejonie delikatesów dochodzi do spożywania alkoholu co powoduje zgorszenie u osób mieszkających w pobliżu delikatesów. Informacje uzyskano od mieszkańców oraz na podstawie analizy i interwencji policji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Wyeliminowanie powyższego zagrożenia