Priorytetowe plany działań dzielnicowych

Rejon 13 asp. szt. Wojciech Garus

Data publikacji 21.03.2018

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2020r. DO 31 LIPCA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. skwer przy fontannie w  Koszęcinie ul. Zamkowa w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczornych. W wyniku tego dochodzi do zakłóceń spokoju mieszkańców jak i zaśmiecania alejek oraz obrębu ławek.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. skwer przy fontannie w Koszęcinie ul. Zamkowa – zmniejszenie ilości zgłoszeń interwencji o 25%.
Objęcie terenu skweru monitoringiem gminnym.

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO 2019r. DO 31 STYCZNIA 2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. Alejka Ks. Ryguły w Koszęcinie na odcinku pomiędzy ulicami św. Wawrzyńca a Dworcową w szczególności w godzinach popołudniowych i wieczornych. W wyniku tego dochodzi do zakłóceń spokoju mieszkańców jak i zaśmiecania deptaka oraz obrębu ławek.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. Alejka Ks. Ryguły w Koszęcinie

Zwiększenie ilości lamp oświetlenia ulicznego wzdłuż Alejki Ks.Ryguły

Zwiększenie ilości koszy na śmieci wzdłuż Alejki Ks.Ryguły.

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO NA OKRES OD 1 LUTEGO DO 31 GRUDNIA 2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Utrudnienia ruchu pieszych na chodnikach oraz utrudnienia ruchu pojazdów spowodowane nieprawidłowym parkowaniem innych pojazdów na terenie Koszęcina a w szczególności przy ul.Powstańców Śląskich, Sobieskiego, Ligonia, Św.Trójcy i Sportowej.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Eliminowanie przypadków naruszeń przepisów ruchu drogowego polegających na zatrzymywaniu pojazdów i parkowaniu w miejscach objętych zakazami.

Tworzenie i właściwe oznakowanie tymczasowych miejsc parkingowych w rejonie GOSiR w okresie funkcjonowania basenu.

Weryfikacja istniejącego i uzupełnienie brakującego oznakowania na drogach.