Stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu Lublinieckiego

Sprawozdania z działalności KPP w Lublińcu

Zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa wymaga działań systemowych, opartych o współpracę wszystkich instytucji, organizacji i podmiotów uczestniczących w zapewnieniu bezpieczeństwa, w szczególności samorządów terytorialnych, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, Prokuratury oraz Sądownictwa. Biorąc powyższe pod uwagę policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu realizując ustawowe zadania prowadzili w tym zakresie szeroko pojętą współpracę z instytucjami i organizacjami powiatu lublinieckiego. Kierunki ich pracy wyznaczone przez Komendanta Głównego Policji i zdefiniowane jako priorytety wpisują się w Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpiecznej” oraz w inne rządowe i resortowe programy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pliki do pobrania