Działania „Kontrola drogowa PIESZY” - 2014- Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

2014- Rok Pieszego

Działania „Kontrola drogowa PIESZY”

Data publikacji 25.03.2014

Na drogach powiatu lublinieckiego policjanci przeprowadzili dziś działania pod kryptonimem „Kontrola drogowa PIESZY”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym a zwłaszcza przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych i rowerzystów.

Po raz drugi w tym miesiącu „pod lupą” lublinieckiej drogówki pozostawali piesi i rowerzyści. Mundurowi kontrolowali, czy tzw. niechronieni uczestnicy ruchu korzystają z dróg i chodników zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ciągu 4 godzin, mundurowi ujawnili 20 wykroczeń popełnionych przez pieszych. W 19 przypadkach przewinienie polegało na przechodzeniu przez jednię w miejscu niedozwolonym. Policjanci zapowiadają, że kolejne działania przeprowadzone zostaną już niebawem.