Spotkanie z seniorami - 2015 - Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

2015 - Rok Pieszego

Spotkanie z seniorami

Policjantka z lublinieckiej komendy odwiedziła najstarszych mieszkańców naszego miasta. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo seniorów. W ramach trwającej kampanii „Rok pieszego”, omówione zostały także zasady bezpieczeństwa na drodze.

Ludzie starsi, często samotni, stanowią grupę osób szczególnie narażonych na działanie przestępców. Głównym tematem spotkania lublinieckich seniorów z policjantami, które odbyło się 12 lutego 2015r. w Klubie Seniora w Lublińcu, było szeroko rozumiane bezpieczeństwo osób starszych. W pierwszej części spotkania policjantka omówiła podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać aby nie paść ofiarą przestępców. Funkcjonariuszka omówiła kategorie przestępstw, których ofiarami często padają osoby starsze - kradzieże, włamania, oszustwa, kradzieże kieszonkowe - a także dokładnie wyjaśnili, jak należy się zachować, aby nie zostać ofiarą fałszywych „wnuczków” oraz innych oszustów. Przy wykorzystaniu materiału filmowego zrealizowanego przez bytomskich policjantów pt:”Nie każdemu warto ufać”- omówiła także sposoby działania przestępców.

Druga część spotkania poświęcona była bezpieczeństwu w ruchu drogowym, szczególnie pieszych. W trakcie pogadanki policjantka przypomniała o obowiązujących pieszych i rowerzystów przepisach oraz zachęcała do stosowania elementów odblaskowych, które w znaczny sposób wpływają na bezpieczeństwo tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi mają nadzieję, że tego rodzaju przedsięwzięcia zwiększą świadomość o zagrożeniu i sprawią, że osoby starsze w należyty sposób o swoje mienie i bezpieczeństwo.