Bieg patrolowo - medyczny - 2015 - Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

2015 - Rok Pieszego

Bieg patrolowo - medyczny

Lublinieccy policjanci, uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Lublińcu oraz przedstawiciele służb mundurowych, już po raz czwarty uczestniczyli w biegu patrolowo – medycznym. Mundurowi sprawdzili wiedzę i umiejętności zdobyte przez młodzież w pierwszym roku nauki.

Czwarty już bieg, który odbył się wczoraj na terenie strzelnicy wojskowej w Lublińcu, stanowi pewnego rodzaju sprawdzian wiedzy i umiejętności zdobytych przez młodzież podczas zajęć realizowanych przez funkcjonariuszy służb mundurowych w ramach podpisanych porozumień o współpracy. Na wyznaczonych stanowiskach, policjanci, żołnierze, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej i ratownicy medyczni, sprawdzali w jakim stopniu uczniowie pierwszych klas opanowali materiał realizowany podczas zajęć szkolnych.

Policjanci pionu prewencji zadawali pytania na tematy związane między innymi z działaniem Policji, realizowanymi przez nią zadaniami oraz związane z problematyką nieletnich. W trakcie rozmowy z młodzieżą stróże prawa przypomnieli także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Policjanci z drogówki, weryfikowali natomiast znajomość przepisów i podstawowych zasad ruchu drogowego. Przypomnieli młodzieży o trwającej kampanii „Rok pieszego” oraz „ Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” i omówili wybrane przepisy mówiące o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego. W trakcie spotkania młodzież miała także okazję zadawać pytania oraz wyjaśnić wątpliwości związane z wprowadzeniem ostatnich zmian w prawie o ruchu drogowym.

  • policjanci zadają pytania uczestnikom biegu
  • uczniowie odpowiadają na pytania zadawane przez policjantów
  • rozwijanie węża strażackiego
  • pierwsza pomoc
  • uczniowie na strzelnicy
  • Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji wręcza nagrodę
  • podinsp. Jacek Siwiaszczyk wręcza nagrodę
  • zastępca dowódcy jednostki gratuluje zwycięskiej drużynie
  • dyrektor szkoły składa podziękowania na ręce komendanta