2015 - Rok Pieszego

Ruszyła akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Lublinieccy policjanci rozpoczęli coroczną akcję, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie szkół i przedszkoli. Celem prowadzonych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się po drogach a także korzystającym ze zorganizowanych i indywidualnych form dowozu do szkół.

Corocznie na początku roku szkolnego odbywa się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji prewencyjnej „Bezpieczna droga do szkoły”. W jej realizację od lat włączają się także lublinieccy policjanci. Podczas dzisiejszych działań policjanci z drogówki prowadzą wzmożone kontrole na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Mundurowi mierzą prędkość i zdecydowanie reagują na łamanie przepisów w rejonach szkół, w tym wyprzedzanie na przejściach dla pieszych bądź nie udzielenie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Lublinieccy policjanci już od dziś rozpoczęli także działania o charakterze edukacyjno -profilaktycznym w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych. W dniu dzisiejszym, w kilku szkołach na terenie powiatu, z uczniami którzy po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły, spotkał się naczelnik drogówki. Podinsp. Mirosław Gawroński omówił najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich muszą przestrzegać w drodze do szkoły. Podczas kolejnych spotkań z dziećmi i młodzieżą, mundurowi będą przypominać o odpowiedzialności prawnej małoletnich oraz o zasadach poruszania się po drodze.

  • policjanci podczas działań Bezpieczna droga do szkoły
  • radiowóz przy jednym z gimnazjów
  • policjanci na parkingu przy szkole