Z najmłodszymi o bezpieczeństwie - 2015 - Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

2015 - Rok Pieszego

Z najmłodszymi o bezpieczeństwie

Policjanci z lublinieckiej drogówki odwiedzili dzieci i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Funkcjonariusze przeprowadzili prelekcje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 7 października br. policjanci z lublinieckiej drogówki po raz kolejny odwiedzili podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Rusinowicach. Naczelnik i specjalista Wydziału Ruchu Drogowego przedstawili słuchaczom dane dotyczące zdarzeń drogowych na terenie naszego powiatu oraz omówili ich najczęstsze przyczyny. Zajęcia miały charakter profilaktyczny, w związku z powyższym funkcjonariusze omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa, do przestrzegania których zobowiązani są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego – w tym także piesi. W związku z trwającą kampanią „Rok pieszego”, policjanci szczegółowo omówili także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi przypomnieli o tegorocznej zmianie przepisów, nakładającej obowiązek stosowania odblasków przez pieszych poruszających po zmierzchu poza terenem zabudowanym.

Na zakończenie spotkania, w którym uczestniczyło około 30 dzieci wraz z opiekunami – policjanci odpowiadali na pytania dotyczące zasad poruszania się po drogach oraz zadań realizowanych przez mundurowych podczas codziennej służby.
Policjanci z tego typu przedsięwzięciami wiążą duże nadzieje licząc na to, że wpłyną one na poprawę bezpieczeństwa już wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz przyczynią się do zmniejszenia ilość zdarzeń drogowych z ich udziałem.
 

  • Policjanci z podopiecznymi z ośrodka
  • Naczelnik i specjalista Wydziału Ruchu Drogowego z najmłodszymi
  • Młodzież i dzieci z policjantami