2016 - Rok Pieszego

Podsumowanie działań „Kontrola drogowa - Pieszy”

Data publikacji 23.03.2016

22 marca lublinieccy policjanci przeprowadzili działania „Kontrola drogowa – Pieszy”.Podczas działań ukierunkowanych na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego ujawnili 50 przypadków naruszeń prawa. Aż 90% dotyczyło przechodzenia przez jezdnię w miejscach innych niż wyznaczone.

Przez kilka godzin, 10 funkcjonariuszy z drogówki prowadziło wczoraj działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Podczas akcji, mundurowi obserwowali jak zachowują się kierowcy, szczególnie w rejonach przejść dla pieszych, ale sprawdzali także czy sami niechronieni uczestnicy ruchu przestrzegają obowiązujących przepisów. Podczas kilkugodzinnych działań policjanci ujawnili aż 50 wykroczeń popełnionych przez pieszych i jedno przez kierującego pojazdem. Niestety, pomimo licznych informacji i apeli, piesi w dalszym ciągu nie korzystają z przejść i przechodzą w miejscach innych niż wyznaczone. Wczoraj na 50 stwierdzonych wykroczeń, aż 46 dotyczyło przechodzenia w miejscach zabronionych. Policjanci nałożyli na pieszych 31 mandatów a wobec 19 osób zastosowali pouczenie. W związku z wzmożonym ruchem w okresie przedświątecznym, policjanci zapowiadają kolejne działania i apelują o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu.