Spotkanie mundurowych z dziećmi - 2016 - Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

2016 - Rok Pieszego

Spotkanie mundurowych z dziećmi

Data publikacji 17.05.2016

Lublinieccy policjanci spotkali się wczoraj z uczniami Szkoły Podstawowej w Strzebiniu. Mundurowi wyjaśnili dzieciom w jakim zakresie odpowiadają za popełnione czyny niezgodne z prawem oraz przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich winny przestrzegać w domu, szkole, podczas zabawy czy na ulicy.

Odpowiedzialność za popełnione czyny oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo, były tematem przewodnim wczorajszego spotkania policjantów z uczniami podstawówki w Strzebiniu. Podczas pogadanki stróże prawa wyjaśnili zebranym zasady odpowiedzialności za popełnione czyny, a następnie przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa jakich winni przestrzegać na co dzień. W dalszej części spotkania stróże prawa omówili także zagrożenia na jakie narażeni są użytkownicy sieci oraz poruszyli tematykę dotyczącą agresji i dyskryminacji. W końcowej części spotkania to mundurowi odpowiadali na zadawane przez dzieci pytania dotyczące nie tylko omawianych zagadnień ale także kwestii związanych ze służbą policjantów i realizowanymi przez nich zadaniami.

  • Prelekcje z młodzieżą
  • Młodzież na hali rozmawia z policjantami
  • Pogadanka dla uczniów podstawówki