Spotkania z dziećmi i młodzieżą - 2016 - Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

2016 - Rok Pieszego

Spotkania z dziećmi i młodzieżą

Data publikacji 14.09.2016

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, lublinieccy policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą. Mundurowi przypominają najmłodszym o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa jakich powinni na co dzień przestrzegać w kontaktach z nieznajomymi, podczas serfowania w sieci, w szkole czy w drodze do i ze szkoły.

Dzielnicowy i policjant ruchu drogowego odwiedzili dziś uczniów kochanowickiej podstawówki. Spotkanie było inauguracją II etapu konkursu profilaktycznego, organizowanego na terenie Gminy Kochanowice. W pierwszej części spotkania mundurowi przeprowadzili pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w czasie której omówili podstawowe zasady przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się po chodnikach i ścieżkach pieszo -rowerowych. Mundurowi informowali najmłodszych o zagrożeniach na drodze i zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. W drugiej części spotkania, przy wykorzystaniu tzw. wozu profilaktycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze.

W tym samym czasie, profilaktyk spotkał się z młodzieżą klas mundurowych uczestniczącą w obozie szkoleniowym w Kokotku. Funkcjonariusz przybliżył „młodym mundurowym” zasady pracy w Policji, zaprezentował wykorzystywany sprzęt, omówił negatywne skutki zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających oraz przypomniał o zasadach bezpieczeństwa na drodze.

  • Dzieci ćwiczą jazdę na rowerze
  • Wóz profilaktyczny z KWP
  • Spotkanie z uczniami klas mundurowych
  • Policjant prezentuje młodzieży sprzęt
  • Prelekcje w Kokotku
  • Prelekcje w Kochanowicach