2016 - Rok Pieszego

Lekcje o bezpieczeństwie w Wędzinie i Sierakowie

Data publikacji 20.09.2016

Dzielnicowy i profialaktyk z lublinieckiej komendy zorganizowali lekcje bezpieczeństwa dla uczniów z podstawówek w Wędzienie i Sierakowie. Policjanci przypomnieli najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu.

W miniony piątek dzielnicowy wraz z profilaktykiem z KPP w Lublińcu odwiedzili uczniów szkół podstawowych w Wędzinie i Sierakowie. Głównym tematem spotkań było omówienie zasad bezpieczeństwa na drodze. Policjanci przypomnieli jak należy postępować podczas przechodzenia przez jezdnię, oraz jak korzystać z chodnika i ścieżek pieszo -rowerowych. Mundurowi uświadamiali także, że każdy uczeń, bez względu na wiek, ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym. W dalszej części spotkania stróże prawa przypomnieli też najmłodszym zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w szkole, w domu czy podczas zabaw na świeżym powietrzu. Największą atrakcję stanowiła jednak część praktyczna. Po zakończeniu pogadanki, uczestnicy zajęć w Sierakowie, pod okiem mundurowych sprawdzali swoje umiejętności na przejściu dla pieszych przy szkole.

  • Spotkanie w klasie
  • W pogadance aktywnie uczestniczą dzieci
  • Dzielnicowy i profilaktyk w trakcie prelekcji
  • Lekcja bezpieczeństwa przed szkołą
  • Pod okiem mundurowych dzieci przechodzą przez jezdnię
  • Dzieci bezpiecznie przechodzą po pasach