2016 - Rok Pieszego

Dzieci z Gminy Koszęcin już wiedzą jak być bezpiecznym

Data publikacji 04.11.2016

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu odwiedzili wczoraj uczniów szkół podstawowych w Sadowie, Rusinowicach, Strzebiniu i Koszęcinie. Mundurowi przypomnieli najmłodszym uczestnikom ruchu o zasadach bezpieczeństwa na drodze oraz zachęcali do noszenia odblasków.

Lublinieccy policjanci odwiedzili dziś najmłodszych uczniów klas 1-3 podstawówek w Sadowie, Rusinowicach, Strzebiniu i Koszęcinie. W trakcie spotkań policjanci zwracali uwagę na to, jak ważna jest znajomość przepisów ruchu drogowego oraz uświadamiali dzieciom zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać na drodze. Podczas pogadanek mundurowi omawiali zagrożenia na jakie narażeni są w szczególności piesi i rowerzyści, którzy nazywani są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Stróże prawa zachęcali do stosowania odblasków, które w znaczący sposób wpływają na poprawę bezpieczeństwa ich posiadaczy. Policjanci mają nadzieję, że tego rodzaju spotkania pozytywnie wpłyną na zachowania małych użytkowników dróg i w przyszłości pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze.

  • Spotkanie z dziećmi ze szkoły podstawowej
  • Pogadanka na temat bezpieczeństwa
  • Spotkanie z najmłodszymi uczestnikami ruchu