Piesi nie dbają o swoje bezpieczeństwo! - 2017 - Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

2017 - Rok Pieszego

Piesi nie dbają o swoje bezpieczeństwo!

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w tym pieszych, to główny cel licznych działań profilaktyczno – edukacyjnych podejmowanych przez lublinieckich policjantów. Niestety, policyjne statystyki pokazują, że w wielu sytuacjach to sami piesi łamiąc obowiązujące przepisy narażają się na niebezpieczeństwo.

Lublinieccy policjanci prowadzą cykliczne działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Niestety ich wyniki wskazują, że w wielu sytuacjach nieodpowiedzialne zachowanie pieszych i łamanie przepisów prowadzi do bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze. W styczniu, policjanci odnotowali 128 wykroczeń, których sprawcami byli piesi, z czego aż 123 stanowiło przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Obowiązujące przepisy nakazują pieszym przechodzenie przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych.

Prawa o Ruchu Drogowym mówi:

Art. 13

1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność […], korzystać z przejścia dla pieszych […].

2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.