Debata w Urzędzie Miejskim w Woźnikach - 2017 - Rok Pieszego - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

2017 - Rok Pieszego

Debata w Urzędzie Miejskim w Woźnikach

Bezpieczeństwo osób starszych w domu i na ulicy, zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń, aplikacji Moja Komenda i przybliżenie programu „Dzielnicowy bliżej nas”, to główne zagadnienia poruszane na debacie, która odbyła się w Urzędzie Miasta w Woźnikach. Uczestnicy spotkania mieli także okazję poznać nowego Komendanta Komisariatu Policji w Woźnikach – kom. Mieczysława Krysiaka.

Dziś przed południem, w Urzędzie Miejski w Woźnikach, odbyło się spotkanie z udziałem najstarszych mieszkańców gminy. Organizatorami debaty z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” był Komisariat Policji w Woźnikach i tamtejszy Urząd Gminy. W debacie uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich na czele w burmistrzem, przedstawiciele straży pożarnej, mieszkańcy, dyrektor jednej z placówek bankowych, dzielnicowi oraz komendanci komisariatu i lublinieckiej komendy.

Na początku spotkania głos zabrał Burmistrz Woźnik, Pan Alojzy Cichowski, który przywitał zebranych i zaprosił do aktywnej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu, mł. insp. Rafał Kuter oficjalnie przedstawił nowego Komendanta Komisariatu Policji w Woźnikach – kom. Mieczysława Krysiaka, a później przybliżył zebranym cel spotkania oraz wymienił zagadnienia, które zostaną przedstawione podczas debaty.

Jako pierwsze, omówione zostało wykorzystywane już przez mieszkańców nowe narzędzie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W swoim wystąpieniu, profilaktyk omówił cel i zasady działania mapy oraz przedstawił zakres jej wykorzystania przez mieszkańców gminy. W dalszej części wystąpienia, po odtworzeniu krótkiego filmu instruktażowego, zapoznał zebranych z aplikacją Moja Komenda. W dalszej części debaty, jej uczestnicy zapoznani zostali z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Obecność dzielnicowych podczas debaty umożliwiła osobisty z nimi kontakt tym, którzy dotychczas nie mieli takiej możliwości lub okazji. Dzielnicowi przedstawili się, wręczyli seniorom wizytówki i zachęcali do osobistego kontaktu.

Po prezentacji „policjantów pierwszego kontaktu”, głos zabrał funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KPP w Lublińcu, który przestrzegł zebranych przed oszustami stosującymi metody na wnuczka, na policjanta czy na inkasenta. Przybliżył na czym one polegają oraz udzielił kilku najważniejszych wskazówek i podkreślił na co należy zwrócić uwagę, by nie paść ich ofiarą.

Wystąpienie śledczego uzupełniła dyrektor banku, która w kilku zdaniach przedstawiła jak działa reprezentowana przez nią placówka w takich sytuacjach. Do jej wypowiedzi nawiązał później szef lublinieckich policjantów, który podkreślił, że niejednokrotnie pracownik banku może zapobiec przestępstwu, a przede wszystkim utracie oszczędności starszej osoby.

W końcowej części spotkania, głos zabrał funkcjonariusz ruchu drogowego, który apelował do seniorów o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz przypomniał o ostatnich zmianach przepisów, dotyczących ruchu pieszych i rowerzystów. W trosce o bezpieczeństwo najstarszych uczestników ruchu, mundurowi zachęcali także do noszenia odblasków, wręczając takie opaski każdemu z uczestników debaty,

Ostatnią część dzisiejszej debaty stanowiła dyskusja. Mieszkańcy mieli możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, a mundurowi odpowiadali na zadawane przez seniorów pytania. Organizatorzy i uczestnicy spotkania mają nadzieję, że omawiane treści pozytywnie wpłyną na kształtowanie właściwych postaw mieszkańców i pozwolą uniknąć zagrożeń.

 • Rozpoczęcie debaty w UM w Woźnikach
 • Burmistrz wita uczestników spotkania
 • Prezentacja aplikacji Moja Komenda
 • Komendant Powiatowy I Burmistrz Miasta
 • Prezentacja dzielnicowych z terenu gminy
 • Dzielnicowy wręcza elementy odblaskowe
 • Opasa odblaskowa na ręce seniorki
 • Dzielnicowi rozdali wizytówki
 • Wystąpienie dyrektora placówki bankowej
 • Wystąpienie policjanta ruchu drogowego
 • Policjant omawia oszustwa na wnuczka, na policjanta itd.
 • Mieszkańcy biorą udział w dyskusji
 • Ożywiona dyskusja
 • Mieszkańcy zadają pytania policjantom