2017 - Rok Pieszego

"Bezpieczna droga do szkoły" w Kochanowicach

Policjanci z drogówki odwiedzili wczoraj uczniów Szkoły Podstawowej w Kochanowicach. Mundurowi przedstawili najmłodszym mieszkańcom zasady, jakich muszą przestrzegać aby bezpiecznie dotrzeć do i ze szkoły. Podczas spotkania stróże prawa wręczyli najmłodszym odblaski.

Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły oraz na terenie samej placówki było tematem przewodnim wczorajszego spotkania policjantów z najmłodszymi mieszkańcami Kochanowic. W ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”, mundurowi z drogówki spotkali się z uczniami kochanowickiej podstawówki. Podczas pogadanki policjanci przypomnieli uczniom jakich zasad bezwzględnie należy przestrzegać aby bezpiecznie dotrzeć i wrócić ze szkoły. W drugiej części spotkania mundurowi i maluchy przećwiczyły te zasady w terenie. Pod okiem policjanta najmłodsi przeszli przez jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu oraz zapoznali się z oznakowaniem pionowym i poziomym. W trakcie prelekcji policjanci podkreślali także, że każdy uczestnik ruchu drogowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, ale także do zachowania zasad ograniczonego zaufania do pozostałych uczestników drogi.

Z uwagi na zbliżający się okres jesienno – zimowy, mundurowi zachęcali najmłodszych także do noszenia odblasków. Policjanci wyjaśnili, że w tym okresie, szybko zapadający zmrok powoduje ograniczoną widoczność na drodze. To przyczynia się do skrócenia czasu na właściwą reakcję kierowców w przypadku zagrożenia. Przekonywali że chcąc zmniejszyć ilość niebezpiecznych sytuacji, każdy pieszy powinien nosić element odblaskowy. Na zakończenie spotkania, każde dziecko otrzymało drobny gadżet w postaci opaski fluorescencyjnej lub odblaskowej zawieszki. Stróże prawa mają nadzieję, że przeprowadzona pogadanka wpłynie pozytywnie na kształtowanie postaw najmłodszych i pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji na drodze.

  • Prelekcja w szkole
  • Policjanci z dziećmi w terenie
  • Policjanci pokazują jak bezpiecznie przejść przez jezdnię
  • Policjanci rozmawiają z  najmłodszymi
  • Dzieci pod okiem policjanta przechodzą przez przejście