Bezpieczeństwo pieszych

Debatowali o bezpieczeństwie pieszych i rowerzystów

Wczoraj, w Muzeum E. Stein w Lublińcu odbyła się debata społeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. W wydarzeniu udział wziął także przedstawiciel straży pożarnej, który omówił kwestie związane z zagrożeniami zatruciem czadem.

Lublinieccy policjanci zorganizowali debatę poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Na zaproszenie policjantów odpowiedzieli mieszkańcy, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu stanowią najbardziej zagrożoną grupę. W spotkaniu udział wzięło około 50 osób.

Na początku Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu insp. Rafał Kuter przywitał przybyłych, a następnie stróże prawa omówili podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem oraz zasadami poruszania się pieszych po ścieżkach pieszo – rowerowych. Przy wykorzystaniu specjalnie przygotowanej prezentacji, policjanci przybliżyli najważniejsze przepisy regulujące zasady dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów oraz omówili najczęstsze przewinienia popełniane przez tą grupę uczestników ruchu.

Wczorajsze spotkanie stanowiło doskonałą okazję do dyskusji i rozwiania wielu wątpliwości mieszkańców np. dotyczących interpretacji określonych przepisów czy znajomości znaków drogowych. Policjanci odpowiadali na zdawane pytania, natomiast uczestnicy spotkania wyjaśniali motywy swoich zachowań na drodze oraz przekazywali swoje sugestie dotyczące możliwości poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach miasta i całego powiatu.

W swoich wypowiedziach mieszkańcy zwrócili uwagę na najistotniejsze ich zdaniem problemy wymagające podjęcia określonych działań. Zaliczono do nich między innymi:

- wzmożony ruch rowerzystów, odbywający się na chodniku przy ulicy Stalmacha na odcinku pomiędzy szkołą, a stacją benzynową

- zbyt krótki czas działania zielonego światła na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Stalmacha i Plebiscytowej

- brak oświetlenia na przejściu dla pieszych na ul. Klonowej

- brak oznakowania i oświetlenia na ul. Św. Anny

W końcowej części debaty, mundurowi przypomnieli zebranym przepisy dotyczące stosowanie elementów odblaskowych oraz zachęcali do stosowania odblasków przez osoby w każdym wieku, także na terenie miasta. Każdy uczestnik wczorajszego spotkania otrzymał taki odblask w postaci opaski lub smyczy.

Po zakończeniu części dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, głos zabrał przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej. Z uwagi na rozpoczynający się sezon grzewczy, mundurowy przestrzegł zebranych przed śmiertelnym zagrożeniem jakie stanowi podstępny czad. Omówił najczęstsze błędy, jakie popełniają mieszkańcy m.in. zasłanianie kratek wentylacyjnych oraz zwrócił uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z określonych źródeł ciepła.

Po wystąpieniu strażaka organizatorzy podziękowali uczestnikom za udział w dyskusji i zgłaszane sugestie, które w najbliższym czasie posłużą do wypracowania konstruktywnych wniosków mających służyć poprawie bezpieczeństw wszystkich mieszkańców.


 

 • Wystąpienie komendanta
 • Wystąpienie oficera prasowego KPP
 • Prezentacja dot zachowań pieszych i rowerzystów
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
 • Uczestnicy debaty rozwiązują test
 • Debata w muzeum E. Stein
 • Dyskusja podczas debaty
 • Policjanci wręczają odblaski uczestnikom debaty
 • Policjanci wręczają elementy odblaskowe
 • Mieszkańcy otrzymują odblaski
 • Mieszkaniec zabiera głos
 • Wystąpienie przedstawiciela straży pożarnej