Bezpieczeństwo pieszych

Działania „Bezpieczny Pieszy” zakończone

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu przeprowadzili w ubiegły piątek kolejne działania ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych.

Mundurowi na terenie Lublińca zwracali szczególną uwagę na rejony przejść dla pieszych, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego polegających na nieustąpieniu przez kierujących pojazdami pierwszeństwa pieszym znajdującym się na wyznaczonym przejściu oraz sprawdzali czy kierowcy nie przekraczają dozwolonej prędkości w rejonie tych przejść.

Sprawdzano również czy piesi stosują się do przepisów ich obowiązujących, a w szczególności czy stosują się do sygnalizacji świetlnej oraz czy przechodzą przez jezdnię w miejscu dozwolonym.

W trakcie działań policjanci lublinieckiej Komendy Policji tłumaczyli i pouczali uczestników ruchu, którzy dopuścili się naruszeń przepisów prawa natomiast w kilku przypadkach na kierujących zostały nałożone mandaty karne. 

Prowadzone cyklicznie działania maja na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych szczególnie w związku z nadchodzącym okresem świątecznym.