Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Z młodymi kierowcami o bezpieczeństwie

Data publikacji 28.10.2014

W ramach kampanii „ Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” policjanci z lublinieckiej drogówki spotkali się wczoraj z kursantami jednego z ośrodków szkolenia kierowców, którzy niebawem po raz pierwszy usiądą za kierownicą samochodu.

Brak doświadczenia, ostrożności , brawura i niewłaściwa ocena swoich umiejętności, to cechy, które charakteryzują znaczną grupę młodych kierowców. W ramach trwającej kampanii „ Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”, naczelnik lublinieckiej drogówki spotkał się wczoraj z kursantami jednego z lublinieckich ośrodków szkolenia kierowców. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło 20 osób, przypomniał słuchaczom przepisy ruchu drogowego, zwrócił uwagę na nowe uregulowania prawne oraz omówił przyczyny i skutki zdarzeń drogowych, spowodowanych przez młodych kierowców. Na zakończenia spotkania, prowadzący pogadankę przybliżył zebranym założenia kampanii „ Kochasz powiedz STOP wariatom drogowym”i wręczył serduszko mające skłonić kierowcę do refleksji. Policjanci mają nadzieję, że takie spotkania spowodują, że młodzi, niedoświadczeni kierowcy wykażą się rozwagą i zrozumieniem przekazywanych treści, a co się z tym wiąże, nie będą łamać obowiązujących przepisów i stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu.