Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

Data publikacji 29.09.2017

Profilaktyk z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu odwiedził dziś uczniów Zespołu Szkół Zawodowych. Celem spotkania było zwrócenie uwagi młodych ludzi na zachowania i czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zapoznanie ich z celami i założeniami Kampanii „ Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”.

Po zakończeniu procesu kształcenia, znaczna część absolwentów szkoły przystąpi do egzaminów na prawo jazdy i zasiądzie za kierownicą pojazdów. Znajomość przepisów i wiedza teoretyczna oraz doświadczenie, to najistotniejsze czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Doświadczenia, czyli umiejętności przewidywania zachowań innych kierujących, rozpoznania zagrożenia czy oceny niektórych sytuacji na drodze, nie posiadają kierowcy, którzy dopiero zdobyli uprawnienia.

W dniu dzisiejszym profilaktyk zorganizował spotkanie z uczniami lublinieckiej „zawodówki”. Funkcjonariusz  przybliżył uczestnikom cele i założenia kampanii „ Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” oraz omówił najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Policjant poruszył także wątek związany z właściwym zachowaniem kierowców w przypadku poruszania się pojazdów uprzywilejowanych. Omówił wynikające z przepisów obowiązki dla innych uczestników ruchu  oraz konsekwencje jakie mogą zostać wyciągnięte w stosunku do osób nieprzestrzegających obowiązujących w tej materii przepisów.

Podczas pogadanki stróż prawa podkreślał także, jak ważna jest  trzeźwość za kierownicą i uświadamiał, jakie zagrożenie stanowią pijani kierujący. Na potwierdzenie swoich słów, policjant przy użyciu alko gogli, pozwolił młodzieży przekonać się jak najbliższe otoczenie postrzega osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Jak zwykle, w końcowej części spotkania policjant odpowiadał na pytania dotyczące zarówno omawianej wcześniej tematyki jak i pełnionej przez niego służby.