Debaty społeczne

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” - debata w Lisowicach

Data publikacji 29.03.2017

Kwestie związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i problemy zgłaszane za jej pośrednictwem przez mieszkańców ulicy Cegielnianej w Lipiu Śląskim, były tematami przewodnimi debaty społecznej w Lisowicach. Wczorajsze spotkanie zapoczątkowało cykl debat, które odbywać się będą pod hasłem „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W odpowiedzi na sygnały mieszkańców, którzy przy wykorzystaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłaszali problem związany z poruszaniem się samochodów ciężarowych na ulicy Cegielnianej w Lipiu, lublinieccy policjanci zorganizowali wczoraj spotkanie poświęcone temu problemowi.

W dyskusji, która odbyła się w Lokalnym Centrum Społeczno Kulturalnym, udział wzięli Wójt Gminy Pawonków, Burmistrz Lublińca, przedstawiciele lokalnych samorządów, firm funkcjonujących w pobliżu ulicy Cegielnianej oraz policjanci z Komendantem Powiatowym Policji mł. insp. Rafałem Kuter i Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego mł. insp. Jackiem Siwiaszczykiem na czele.

W pierwszej części spotkania, komendant przywitał przybyłych gości i zachęcił do aktywnego udziału w dyskusji, a następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Adam Drzymała przypomniał główny cel i założenia dotyczące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. Drugą część spotkania stanowiła ożywiona dyskusja, podczas której zdefiniowano problem występujący na ulicy Cegielnianej, a następnie rozważano możliwe warianty i możliwości jego rozwiązania. Organizatorzy i uczestnicy spotkania mają nadzieję, że proponowane rozwiązania zostaną poddane analizie, a po wdrożeniu doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa.

Celem cyklu debat, które w przyszłości organizowane będą pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem dla policjantów, jak i władz lokalnych samorządów. Dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w organizację debaty oraz mieszkańcom za tak liczne przybycie i aktywne uczestnictwo.

 


 


 


 


 


 

 • Prezentację omawia kom. Adam Drzymała
 • Uczestnicy debaty
 • Głos zabiera Wójt Gminy Pawonków
 • Uczestnicy spotkania
 • Uczestnicy debaty dyskutują
 • Głos zabiera zaproszony gość
 • Mieszkańcy mówią, co stanowi dla nich problem na ulicy Cegielnianej
 • Głos zabrał także Burmistrz Lublińca
 • Wystapienie Komendanta Powiatowego Policji
 • Do zebranych mówi Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego
 • Uczestnicy spotkania
 • Głos zabierają mieszkańcy