Debata społeczna w Kośmidrach - Debaty społeczne - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Debaty społeczne

Debata społeczna w Kośmidrach

W Kośmidrach odbyła się debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, Wójt Gminy Pawonków - pani Joanna Wons-Kleta, przedstawiciele Rady Gminy Pawonków oraz mieszkańcy miejscowości Kośmidry. Tematem przewodnim była Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także poziom bezpieczeństwa na terenie gminy Pawonków.

Podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie OSP Kośmidry omówione zostały innowacyjne narzędzia przeznaczone do wymiany informacji z Policją, takie jak „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania zagrożeń, występujących w ich najbliższym otoczeniu, czy aplikacja „Moja Komenda”, która ułatwia kontakt z dzielnicowymi. Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom stróże prawa mają dodatkową możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać potrzeby mieszkańców. W trakcie spotkania poruszone zostały także założenia rządowego programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

W trakcie debaty omówiono poziom bezpieczeństwa w gminie Pawonków ze szczególnym uwzględnieniem problemu dotyczącego samochodów ciężarowych przejeżdżających przez Kośmidry i naruszających przepisy dotyczące dopuszczalnego tonażu. Policjanci omówili działania jakie realizują w toku codziennej służby celem wyeliminowania tego procederu. Głos zabrał również dzielnicowy asp. szt. Sławomir Dyla, który przedstawił założenia realizowanego aktualnie planu priorytetowego związanego ściśle z nadmiernym ruchem pojazdów ciężarowych na terenie gminy Pawonków. Uczestnicy spotkania pytali o procedurę przyznawania pozwoleń na poruszanie się pojazdów ciężarowych po drogach z określonym dopuszczalnym tonażem oraz o kary jakie przewidują przepisy za tego typu wykroczenia. Wymieniali się także swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi miejsc niebezpiecznych na terenie gminy. Dużo mówiono o bezpieczeństwie rowerzystów i pieszych uczestników ruchu drogowego zwracając uwagę na fakt, że wszyscy uczestnicy ruchu mają wpływ na poprawę poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach.

W drugiej części spotkania policjanci omówili problem nielegalnego składowania śmieci przypominając, o konieczności zwrócenia uwagi mieszkańców na tereny po byłych magazynach, żwirowniach i wyrobiskach, a także na tereny leśne czy odludne, które mogą być potencjalnym miejscem do nielegalnego składowania odpadów. Mundurowi apelowali by wszelkie niepojące sygnały zgłaszać niezwłocznie dzielnicowemu lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która zawiera kategorię „dzikie wysypiska śmieci.”

  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w Kośmidrach.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w Kośmidrach.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w Kośmidrach.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w Kośmidrach.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w Kośmidrach.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w Kośmidrach.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w Kośmidrach.
  • Na zdjęciu uczestnicy debaty w Kośmidrach.
  • Na zdjęciu widoczne dwa radiowozy policyjne.