Debaty społeczne

„POLICJĘ TWORZĄ LUDZIE... TWÓRZMY JĄ RAZEM” - debata w MDK

Dzisiaj w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbyła się debata policjantów z uczniami szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu lublinieckiego. Młodzież miała okazję poznać bliżej tajniki codziennej policyjnej służby oraz zapoznać się z wiedzą dotyczącą doboru do służby w Policji. Prelekcję przeprowadził przedstawiciel Wydziału Doboru i Szkolenia katowickiej Komendy Wojewódzkiej Policji podinsp. Andrzej Sira.

„Policję tworzą ludzie… twórzmy ją razem” jest programem skierowanym do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, a głównym celem kampanii jest promocja zawodu policjanta, w tym zapewnienie stałego zainteresowania i chęci wstępowania w szeregi Policji. Salę widowiskowo- kinową szczelnie wypełnili między innymi najstarsi uczniowie lublinieckich podstawówek oraz młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu.

Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu obrazującego szeroki wachlarz zadań realizowanych przez Policję ale również pokazujący funkcjonariuszy w trakcie ich codziennej służby. W filmie zaprezentowany został nowoczesny sprzęt jakim na co dzień dysponują policjanci.

Następnie w trakcie przygotowanej prezentacji przedstawiona została struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Więcej o poszczególnych wydziałach i zadaniach realizowanych przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Kryminalnego przedstawili w krótkich wystąpieniach ich naczelnicy.

W trakcie spotkania głos zabrali również funkcjonariusze niedawno przyjęci do służby w lublinieckiej komendzie. Opowiadali dlaczego zdecydowali się wstąpić do Policji oraz chętnie dzielili się swoimi przeżyciami i spostrzeżeniami z procesu doboru do służby i kursu podstawowego.

Do wstąpienia do policyjnej formacji zachęcał przedstawiciel Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Andrzej Sira. Przybliżył młodzieży, jakie wymagania należy spełnić, aby zostać policjantem oraz jakie możliwości daje służba w tej formacji. Szczegółowo omówił cały proces doboru kandydatów do Policji. Podisp. Andrzej Sira w trakcie swojego wystąpienia przytaczał liczne przykłady i sytuacje z własnego doświadczenia zawodowego wskazując na jakie cechy, zachowania i postawy najczęściej zwracana jest uwaga funkcjonariuszy prowadzących dobór.

Na koniec młodzież miała okazję do zadawania pytań policjantom. Padły pytania o możliwości studiowania w trakcie służby w Policji, o warunki finansowe i możliwości awansu oraz o tym jak zostać policyjnym antyterrorystą. Na wszystkie pytania młodzi ludzie otrzymali wyczerpujące odpowiedzi, a rozmowy indywidualne i dyskusję prowadzone były jeszcze długo po zakończeniu spotkania.

Policjanci biorący udział w dzisiejszej debacie mają nadzieję, że nabyta w trakcie spotkania wiedza pomoże młodym ludziom kończącym edukację w szkole średniej w świadomym podjęciu decyzji o kandydowaniu do służby w Policji.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie policji śląskiej.