Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu

 

                                       Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu

                                               mł. insp. mgr Rafał Kuter

 

                    Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu

                                              mł. insp. mgr Jacek Siwiaszczyk