Nie bądź obojętny - zareaguj ! - Ochrona zwierząt - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Ochrona zwierząt

Nie bądź obojętny - zareaguj !

Lublinieccy policjanci, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włączają się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. O Policji, do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami ścigania, samorządowymi i organizacjami społecznymi. W demokratycznych państwach prawa, powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ole również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.


Znęcanie się nad zwierzętami to nie tylko bicie i maltretowanie! Ustawa o ochronie zwierząt już w pierwszych zdaniach przypomina wszystkim, że zwierze jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.


Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.
Jeśli więc posiadasz informacje o nieuzasadnionym i niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem – CITES (www.mos.gov.pl/cites-ma) to skontaktuj się z nami osobiście lub telefonicznie. tel. 034/ 35 32 255,  997 lub skorzystaj z modułu  "Powiadom nas" 


                             NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - ZAREAGUJ !!!


Zgodnie z obowiązującymi przepisami za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem to grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. W każdym przypadku sąd może orzec nawiązkę do 2 500 zł na cele związane z ochroną zwierząt lub inne, wyznaczone przez sąd.

 

Od dwóch lat działa w Lublińcu Inspektorat Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS. Inspektorat w Lublińcu tworzą osoby od dawna aktywnie zaangażowane w działania na rzecz zwierząt bezdomnych.

Na stronie: www.otozlubliniec.pl znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat działalności OTOZ oraz wiele przydatnych informacji dot. m.in. bezdomnych psów.

Jeśli nie jest Ci obojętny los zwierząt to zgłoś się do OTOZ w przypadku:


- informacji na temat bestialstwa lub złego traktowania zwierząt
- chęci współpracy z Towarzystwem
- chęci zaadoptowania zwierzęcia bądź zaoferowani mu domu tymczasowego

Kontakt: otoz.animals@interia.pl


 

Pliki do pobrania

  • 246.57 KB