Przyjmowanie skarg w KPP Lubliniec - Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Ogłoszenia

Przyjmowanie skarg w KPP Lubliniec

Skargi i wnioski interesantów Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00.

Skargi i wnioski interesantów Komendant Komisariatu Policji w Woźnikach przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00.

Skargi i wnioski interesantów Kierownik Posterunku Policji w Koszęcinie przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00.