Przyjmowanie skarg w KPP Lubliniec - Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Ogłoszenia

Przyjmowanie skarg w KPP Lubliniec

Skargi i wnioski interesantów Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu przyjmuje w każdą środę w godzinach od 15.00 do 18.00

Skargi i wnioski interesantów Komendant Komisariatu Policji w Woźnikach przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00