Wiadomości

Konkurs „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”

Data publikacji 30.01.2014

Wojewoda Śląski wraz ze Śląskim Kuratorem Oświaty, Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji i Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ogłaszają konkurs plastyczny pod nazwą „Sznupek radzi, jak zimą bezpiecznie się bawić”. Konkurs, zorganizowany w związku z akcją „Bezpieczne ferie 2014” w województwie śląskim, skierowany jest do uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów.

Konkurs ma na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku, promowanie zasad bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich, w tym jazdy w kaskach, kształtowanie umiejętności oceny i wyboru miejsc bezpiecznych do zimowych zabaw i rekreacji oraz rozwijanie kreatywności i umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.

Prace konkursowe należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach do 8 marca 2014 r. Ocena prac oraz wytypowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych przez jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów konkursu, nastąpi do 15 marca 2014 r. Ogłoszenia wyników można się spodziewać do 20 marca 2014 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Pliki do pobrania