Krajowa mapa zagrożeń w czerwcu - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Krajowa mapa zagrożeń w czerwcu

Data publikacji 04.07.2017

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych to dwa, dominujące wykroczenia na czerwcowej mapie zagrożeń w Powiecie Lublinieckim. Spośród 51 wszystkich zgłoszeń, policjanci potwierdzili 22 z nich.

Na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa każdy mieszkaniec może zaznaczań niebezpieczny według niego rejon. Szeroki katalog zgłoszeń pozwala na zaznaczenie miejsc, gdzie spożywany jest alkohol, sprzedawane narkotyki, tworzone dzikie wysypiska śmieci, funkcjonuje zła organizacja ruchu albo kierowcy przekraczają dopuszczalną prędkość lub niewłaściwie parkują. Można nawet zaznaczyć przypadki znęcania się nad zwierzętami czy żebractwa.

W czerwcu, mieszkańcy powiatu nanieśli 51 znaczników. Najczęściej zauważanym wykroczeniem było przekraczanie dopuszczalnej prędkości, zgłaszane aż 24 razy oraz spożywanie alkoholu zaznaczane 17 razy. Policjanci sprawdzali z jaką prędkością kierowcy jeżdżą we wskazywanych rejonach i z 24 zgłoszeń potwierdzili 14. Drugim, najbardziej uciążliwym wykroczeniem dla mieszkańców było spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym. Na 17 zgłoszeń mundurowi potwierdzili 5.