Wiadomości

Policjanci reagują w sytuacjach zakłócania porządku w centrum miasta

Data publikacji 06.07.2017

Każdego dnia, lublinieccy policjanci podejmują szereg interwencji wobec sprawców przestępstw kryminalnych i wykroczeń. W okresie letnim, jednym z najbardziej uciążliwych dla mieszkańców wykroczeń jest spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku w centrum miasta. W tym czasie, rejon ten pozostaje pod stałym nadzorem mundurowym, którzy reagują na wszelkie przypadki łamania prawa.

Spożywanie alkoholu na płycie rynku, leżenie na ławkach w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich innym osobom, czy zakłócanie porządku i ciszy nocnej w centrum miasta, to najczęstsze wykroczenia, o których informowani są lublinieccy policjanci. Powyższy problem stanowił jedno z zagadnień omawianych podczas czerwcowego posiedzenia miejskiej Komisji Bezpieczeństwa, w którym uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu mł. insp. Jacek Siwiaszczyk. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, komendant podjął decyzję o skierowaniu w rejon centrum większej liczby patroli. Od kilku tygodni, rynek i przyległe ulice pozostają pod czujnym okiem mundurowych wszystkich pionów lublinieckiej komendy. Od 20 czerwca policjanci na Placu Mańki przeprowadzili 19 interwencji dotyczących osób spożywających alkohol, leżących na ławkach w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich innym osobom czy zakłócających porządek w miejscu publicznym. Stróże prawa mandatem karnym ukarali 9 osób, a wobec 4 zastosowali pouczenia. Dwukrotnie ten sam bezdomny trzeźwiał w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Mundurowi zapewniają, że porządek na terenie całego miasta i bezpieczeństwo mieszkańców, to priorytetowe zadania realizowane podczas codziennej służby, w związku z powyższym żadne zgłoszenie dotyczące łamania prawa nie pozostanie bez reakcji.