Obchody Święta Policji 2017 - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Obchody Święta Policji 2017

Data publikacji 10.07.2017

Przed południem, na Placu Zamkowym w Koszęcinie odbył się dziś uroczysty apel z okazji 98 rocznicy powołania Policji. Podczas uroczystości, w której udział wzięli m. in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Kucia, Poseł na Sejm RP, przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych i instytucji, mieszkańcy powiatu oraz kierownictwo i policjanci z KPP, lublinieccy policjanci otrzymali odznaczenia i nominacje na wyższy stopień służbowy.

Już po raz drugi, lublinieccy policjanci obchodzili swoje święto na terenie Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Koszęcinie. W uroczystym apelu uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Poseł na Sejm RP, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, duchowieństwa, związków emerytów i rencistów policyjnych, pracownicy cywilni oraz funkcjonariusze wszystkich pionów lublinieckiej komendy.

Uroczystości na placu zamkowym rozpoczęły się o godzinie 10.00. Po odegraniu hymnu i złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, przybyłych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu mł. insp. Rafał Kuter. Po wystąpieniu komendanta delegacja policjantów udała się na cmentarz, gdzie złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą powstańców z Koszęcina zamordowanych w Ostaszkowie w 1940 roku. W tym czasie przy dźwiękach utworu „Śpij Kolego”, pamięć poległych chwilą ciszy uczcili obecni na placu zamkowym uczestnicy uroczystości.

Kolejną część uroczystości stanowiło mianowanie policjantów na wyższe stopnie policyjne. Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego w korpusie oficerów awansowano 3 policjantów, w korpusie aspirantów 19 policjantów, w korpusie podoficerów awansowano 15 funkcjonariuszy. Natomiast rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu mł. insp. Rafała Kuter, na starszego posterunkowego awansowano 7 policjantów. Rozkazy o mianowaniu wręczali Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Lublińcu mł. insp. Rafałem Kuter.

Następnie wyróżnieni policjanci: mł. insp. Jacek Siwiaszczyk, asp. szt. Krzysztof Jerominek, asp. szt. Dariusz Koziński i asp. szt. Serafin Mzyk, zostali uhonorowani medalami Zarządu Głównego NSZZP.

Od 2014 roku, Komendant Powiatowy w sposób szczególny dziękuje osobom zaangażowanym w działania na rzecz bezpieczeństwa, honorując je Medalem Pamiątkowym Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu „ Za wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa”. W dniu dzisiejszym, komendant odznaczeniem tym wyróżnił Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji - insp. Piotra Kucię, Wójta Gminy Koszęcin - Zbigniewa Seniów, byłego Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu insp. ( w st. spocz.) Andrzeja Hudego oraz zmarłego Wójta Gminy Herby Romana Banduch, w imieniu którego medal odebrała jego żona Pani Małgorzata Banduch.

Za wzorową służbę i realizację zadań zwiększających wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz reprezentowanie jednostki na zawodach sportowych komendant wyróżnił czterech policjantów. Funkcjonowanie komendy, nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy pracowników cywilnych. Za ogromny trud i zaangażowanie w realizacji swoich obowiązków komendant wyróżnił kilkoro z nich listem gratulacyjnym.

Ostatnią grupę wyróżnionych podczas dzisiejszej uroczystości stanowili najmłodsi mieszkańcy, tj. finaliści konkursów plastycznych dotyczących tematyki bezpieczeństwa. Autorzy najlepszych prac, z rąk Komendanta Powiatowego odebrali drobne upominki w postaci maskotki policyjnej.

Po wręczeniu odznaczeń i nagród nadszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Poseł na Sejm Andrzej Gawron, następnie Jerzy Cyrulik – Przewodniczący Rady Powiatu Lublinieckiego i insp. Piotr Kucia - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Przemawiający podziękowali policjantom za dotychczasowy trud i działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz złożyli mundurowym i ich rodzinom życzenia dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań.

Po zakończeniu uroczystości, uczestnicy mieli okazję posłuchać utworów w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, natomiast najmłodsi mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć policyjny radiowóz i sprzęt jaki policjanci wykorzystują w codziennej służbie. Tegoroczną imprezę uświetniła także obecność funkcjonariuszy policji konnej z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Na dziedzińcu zamkowym, zaproszeni goście i policjanci mogli podzielić się wrażeniami przy poczęstunku.

Zobacz galerię "Z życia jednostki"

 

 • Złożenie meldunku przed dowódcę uroczystości
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego na uroczystościach w Koszęcinie
 • Zaproszeni goście
 • Przemówienie Komendanta Powiatowego Policji
 • Policjanci mianowani na wyższe stopnie policyjne
 • Zaproszeni goście na uroczystościach w Koszęcinie
 • Orkiestra Reprezentacyjna z KWP
 • Uroczystości na placu zamkowym
 • Wręczanie aktów mianowania
 • Policjanci mianowani na wyższe stopnie
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego, Komendant Powiatowy w asyście artystki z zespołu Pieśni i Tańca Śląsk
 • Komendanci wręczają akty mianowania
 • Wręczanie aktów mianowania
 • Komendanci wręczają rozkazy o mianowaniu
 • Mianowania na placu zamkowym
 • Policjanci odbierają akty mianowania
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego uhonorowany medalem pamiątkowym
 • Były Komendant insp. Andrzej Hudy odbiera medal pamiątkowy
 • Żona zmarłego wójta Romana Banducha odbiera medal pamiątkowy
 • Nagrodzeni policjanci
 • Nagradzani cywile
 • Laureaci konkursu plastycznego odbierają maskotki
 • Nagrodzeni laureaci konkursu plastycznego
 • Przemówienie Posła na Sejm Andrzeja Gawrona
 • Uczestnicy obchodów Święta Policji
 • Przemówienie Jerzego Cyrulik - Przewodniczącego Rady Powiatu
 • Przemówienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • Orkiestra i pododdział Policji
 • Złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych policjantów
 • Zespół Policji Konnej z KMP w Częstochowie
 • Policjanci z Zespołu Policji Konnej
 • Zespół Policji Konnej z Częstochowy
 • Wspólne zdjęcie zaproszonych gości