Wiadomości

Chętnych do służby nadal nie brakuje – stawiamy na najlepszych

Data publikacji 23.08.2017

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża. To ciekawy ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zgodnie z art. 25. ust. 4 ustawy o Policji z dnia 4 kwietnia 1990 r. (Dz. U. z 2015 poz. 355, z późn. zm.) zarządza i prowadzi Komendant Główny Policji albo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia MSWiA  w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, Komendant Główny Policji, co najmniej raz w roku, ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym i te informacje, w formie ogłoszenia, podaje do wiadomości publicznej. Dobór do słuzby w praktyce prowadzone jest zwykle w sposób ciągły z uwagi na to, że planowane terminy przyjęć do służby określane są częściej, aniżeli tylko raz w roku, a postępowanie kwalifikacyjne może trwać nawet kilka miesięcy.

Zobacz więcej