Jutro działania „NURD” - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Jutro działania „NURD”

Data publikacji 07.09.2017

Lublinieccy policjanci przeprowadzą jutro działania NURD. Tradycyjnie skierowane są one do tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Główny cel przedsięwzięcia to poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza w zakresie przestrzegania przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Jutrzejsza akcja prowadzona będzie w godzinach 6.00 – 22.00. Przedsięwzięcie ma na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Jest ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach akcji stróże prawa zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądają się, czy piesi sami nie łamią zasad obowiązujących w ruchu drogowym.