Trwają działania NURD - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

Trwają działania NURD

Data publikacji 08.09.2017

Do 22.00, dzisiaj na drogach powiatu podobnie jak na terenie całego kraju prowadzone są działania pod kryptonimem „NURD”. Mają one za zadanie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Funkcjonariusze kontrolują miejsca, w których ruch pieszych i rowerzystów – czyli Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego – jest największy. Policyjna akcja będzie trwała do godziny 22.00. Działania  „NURD” mają na celu między innymi dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących jak i pieszych. Są ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenie pieszych w ruchu drogowym. W ramach działań stróże prawa będą zwracać uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie będą się przyglądali, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego.