Wiadomości

Wspólne działania ze Strażą Leśną w Woźnikach

Data publikacji 13.09.2017

We wrześniu, za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń mieszkańcy poinformowali policjantów o ponad trzydziestu różnego rodzaju zagrożeniach występujących na terenie powiatu. Jedno z nich dotyczyło kłusownictwa na terenie Gminy Boronów. W odpowiedzi na zgłoszenie, dzielnicowi z komisariatu w Woźnikach przeprowadzili wspólne działania ze Strażą Leśną.

 

We wrześniu na Krajowej Mapie Zagrożeń pojawił się znacznik informujący, że w lasach na terenie Gminy Boronów występuje zagrożenie związane z kłusownictwem. W odpowiedzi na zgłoszenie mieszkańca, policjanci z woźnickiego komisariatu zorganizowali wspólne działania ze Strażą Leśną. Wczoraj, dzielnicowi i strażnicy leśni patrolowali tereny leśne w okolicach miejscowości Niwy i Dębowej Góry. Działania mundurowych ukierunkowane były na zwalczanie kłusownictwa, ale także na walkę z nielegalną wycinką drzew i ujawnienie sprawców zaśmiecania lasów. Podczas przeprowadzonych działań mundurowi nie stwierdzili nieprawidłowości. Stróże prawa już planują kolejne wspólne patrole.