Wiadomości

Trwają wrześniowe spotkania z dziećmi i młodzieżą

Data publikacji 13.09.2017

W ramach akcji informacyjno – edukacyjnej akcji „Kręci nas bezpieczeństwo....przez cały rok szkolny”, policjanci z lublinieckiej komendy organizują spotkania z uczniami szkół. Mundurowi wczoraj odwiedzili w Kokotku uczestników obozu szkoleniowego dla młodzieży klas mundurowych, a dziś pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 4.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem projektu, będącym inicjatywą Departamentu Komunikacji Społecznej MSWiA oraz Biura Prewencji Komendy Głównej Policji jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Profilaktyk z KPP w Lublińcu i strażacy przeprowadzili wczoraj spotkanie z uczniami klas mundurowych ze śląska. Prowadzący podczas pogadanki z młodzieżą „przymierzającą się do munduru” omawiali kwestie związane z bezpieczeństwem użytkowników sieci, negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz innych substancji odurzających a także zasad poruszania się po drodze.

W ramach kampanii, dzielnicowy i profilaktyk odwiedzili dziś najmłodszych uczniów dwóch lublinieckich podstawówek. Mundurowi poinformowali uczestników spotkania o podstawowych zasadach bezpieczeństwa jakich powinni przestrzegać podczas drogi do szkoły. Policjanci przypomnieli, że przechodzić przez jezdnię należy tylko w miejscach do tego wyznaczonych po uprzednim upewnieniu się, że z żadnej strony nie nadjeżdża pojazd. Stróże prawa uczestników spotkania zapoznali także z zasadami poruszania się po chodnikach i ścieżkach pieszo – rowerowych. Z uwagi na zbliżającą się porę jesienno zimową, policjanci zachęcali też do noszenia odblasków.