XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Wiadomości

XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

Data publikacji 25.09.2017

Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu insp. Rafał Kuter i policjanci z lublinieckiej komendy uczestniczyli w XVI Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego, które odbyły się wczoraj w Częstochowie. W uroczystej Mszy Świętej udział wzięli przedstawiciele wszystkich garnizonów Policji z całego kraju, z I Zastępcą Komendanta Głównego oraz Zastępcą Komendanta Głównego Policji na czele.

W pielgrzymce policjantów, pracowników Policji oraz ich rodzin wzięli udział: Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Sprycha, I Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, komendanci wojewódzcy, w tym gospodarz wczorajszych obchodów Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju wraz z rodzinami. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych na czele z Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów asp. szt. Rafałem Jankowskim. W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających przy Policji.

Uroczystości rozpoczęły się o 11.30 na Placu Biegańskiego w Częstochowie od występu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Następnie dowódca uroczystości nadkom. Roman Maciejewski złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego nadinsp. Andrzejowi Szymczykowi. Generał przywitał się ze sztandarami oraz dokonał przeglądu pododdziałów. Wyznaczona delegacja złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego, gdzie swój posterunek wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej. Pielgrzymi ruszyli następnie Aleją Najświętszej Maryi Panny w kierunku Jasnej Góry. Wiązanki kwiatów złożone zostały także przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Alei Henryka Sienkiewicza, gdzie odczytano Apel Pamięci z okazji 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wyznaczona delegacja wyróżnionych policjantów z częstochowskiej komendy złożyła także kwiaty i zapaliła znicz na Polanie Dębowej – Placu Katyńskim w Częstochowie.

 

 • Policjanci maszerują w kierunku Placu Biegańskiego
 • Orkiestra i pokaz musztry paradnej
 • Policjanci na spotkaniu jasnogórskim
 • Oficerowie Policji na uroczystościach
 • Wprowadzenie pododdziałów
 • Poczty sztandarowe w tym z KPP w Lublińcu
 • Poczet sztandarowy KPP Lubliniec
 • Delegacja z kwiatami
 • Uroczystości na Placu Biegańskiego
 • Przegląd pododdziałów
 • Uczestnicy uroczystości udają się w kierunku Jasnej Góry
 • Uczestnicy uroczystości zmierzają na mszę
 • Policjanci idą alejami
 • Salwa honorowa
 • Składanie kwiatów
 • Msza Święta na Wałach
 • Uczestnicy Mszy Św.
 • Pododdziały na Pl. Biegańskiego
 • Policjanci składają kwiaty pod pomnikiem
 • Policja Konna z KMP Cz-wa
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...